Naše výstupy

Sborníky přednášek z konferencí a seminářů ČKS v ceně od 300,- Kč do 500,- Kč

Sborníky je možno objednat pomocí formuláře (do předmětu uveďte ,,Sborníky") nebo na adrese:

České kalibrační sdružení
Slovinská 47
612 00 Brno

IČ: 60575719
DIČ: CZ60575719
Číslo účtu: 1344742379/0800

Semináře (archiv)

Archiv proběhlých seminářů

Kategorie

Vodoměry a měřiče tepla (22.-23.3.2016)

Dokumenty ze semináře ,,Vodoměry a měřiče tepla", konaného 22.-23.3.2016

Nejistoty.xlsx

soubor příkladů k přednášce Ing. Honiga k nejistotám měření na 55. konferenci ČKS

Porovnání GUM a metody Monte Carlo

Doplnění sborníku vydaného k semináři Nejistoty měření kalibrací a zkoušek

Nejistoty kalibrace pH metru

Doplnění sborníku vydaného k semináři Nejistoty měření kalibrací a zkoušek

Nejistoty kalibrací a měření pístových pipet

Doplnění sborníku vydaného k semináři Nejistoty měření kalibrací a zkoušek

Seminář Nejistoty měření, kalibrací a zkoušek

28.3. a 29.3. 2017, HOTEL Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Pozvánka na seminář Kalibrace a měření v oboru teplota

11. října 2016, ČEZ, a. s., JE Dukovany 675 50 Dukovany 269, Informační centrum

Pozvánka na seminář tlaku 31.3.-1.4. 2015

Pozvánka na seminář Kalibrace měřidel tlaku 31.3.-1.4. 2015 ve formátu .doc

Návaznost el. veličin

od primárních etalonů k DMM a kalibrátorům (Ing. Jiří STREIT, Laboratoř primární etalonáže ss a nf el. veličin, ČMI OI Brno)

Školení ,,Kalibrace vah"

harmonizovaný kalibrační postup pro elektronické váhy s neautomatickou činností s počtem dílků do 10 000, s počtem dílků nad 10 000, s použitím náhradní zátěže

 

 

31.3. až 1.4. 2010, Hotel Skalní mlýn - Blansko

Školení ,,Kalibrace vah"

harmonizovaný kalibrační postup pro elektronické váhy s neautomatickou činností s počtem dílků do 10 000

 

1.4. až 2.4. 2009 Hotel Skalní Mlýn - Blansko

Seminář ,,Kalibrace měřidel tlaku"

1. a 2. června 2009, ČMI (TESCOM), Hvožďanská 3 PRAHA 4

Seminář ,,Kalibrace měřidel tlaku"

1.3.2012, Jaderná elektrárna Dukovany Informační centrum

Seminář ,,Měření termostatů"

20.10.2011, Restaurace a penzion “U Heligonky“ Brno, Radlas 5

Seminář ,,Kalibrace a měření teploty a vlhkosti"

14. a 15. května 2013, HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Seminář ,,Měřiče tepla, vodoměry zkoušení, ověřování"

19. 4. 2010 HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

3. seminář ,,Nejistoty měření při kalibracích"

1. - 2. března 2011, HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Seminář ,,Kalibrace měřidel elektrických veličin, frekvence a času"

3. a 4. 10. 2012, Jaderná elektrárna Dukovany Informační centrum

Ochrana měřidel proti korozi, prezentace

Prezentace ze semináře Ochrana měřidel (2013) - Ochrana měřidel proti korozi, Ing. Peter Stuchlík, CSc., CTex ATI

Seminář ,,Vodoměry a měřiče tepla"

se zaměřením na výklad aktuálních právních, autorizačních a technických předpisů, vztahujících se k ověřování vodoměrů a měřičů tepla a kalibraci měřidel průtoku

 

4.3. až 5.3. 2014, HOTEL Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Pravidla pro uvádění výsledků měření, prezentace

Prezentace ze semináře Měření délky (2013), RNDr. Simona Klenovská ČMI Brno

Školení ,,Kalibrace vah a kvalita vážení"

15.10. až 16.10. 2013, Hotel Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Seminář ,,Kalibrace a měření teploty a vlhkosti"

14. a 15. 5. 2013, HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

5. seminář z oblasti elektrických veličin

zaměřený na Elektronické přístroje a jejich kalibrace v podniku, zkušebně a kalibrační laboratoři Výpočty a dokumentace v kalibračních listech, použití Excelu Vybrané praktické problémy - kalibrační postupy

 

2. 10. 2013 Jaderná elektrárna Dukovany

Seminář ,,Kalibrace pracovních měřidel z oboru délka"

17. 9. 2013, Český metrologický institut Brno, Okružní 31

Seminář ,,Hodnocení a kontrola lícovaných závitů"

26. 4. 2012, Restaurace a penzion “U Heligonky“ Brno, Radlas 5

Seminář ,,Kalibrace momentových klíčů"

Teorie kalibrace, praktické problémy při kalibraci, předvádění a procvičování kalibrace momentových klíčů

 

18. 2. 2014 Jaderná elektrárna Dukovany Informační centrum

Školení „Kalibrace měřidel elektrických veličin“

Hotel Božetěchova, Brno – Královo Pole, říjen 2006

3. seminář, Metrologie v potravinářství a ve stravovacích službách

Hotel Božetěchova, Brno - Královo Pole, červen 2006

Seminář Kalibrace měřidel tlaku

HB hotel Brno, Božetěchova, říjen 2005