Naše výstupy

Sborníky přednášek z konferencí a seminářů ČKS v ceně od 300,- Kč do 500,- Kč

Sborníky je možno objednat pomocí formuláře (do předmětu uveďte ,,Sborníky") nebo na adrese:

České kalibrační sdružení
Slovinská 47
612 00 Brno

IČ: 60575719
DIČ: CZ60575719
Číslo účtu: 1344742379/0800

Konference (archiv)

Archiv programů proběhlých konferencí

Pozvánka na 56. konferenci a schůzi spolku

16. a 17.5. 2018, Hotel Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem

55. konference ČKS

se zaměřením na akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, tachografů, problematiku elektromagnetické kompatibility v kalibračních laboratoří, specifika metrologie ve zkušebních laboratořích, nové předpisy Euramet, nejistoty měření (doplnění jarního semináře). Speciální součástí konference bude diskuse nad dotazy vznesené k ČIA. Datum konání: 1.11. a 2.11. 2017, Místo konání: HOTEL Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

54. konference ČKS

se zaměřením na komentáře k novým předpisům, zkoušení a ověřování tachografů, kalibrace a ověřování měřidel. 17.5. a 18.5. 2017, HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

51. konference ČKS

se zaměřením na transformaci ČKS na spolek ve smyslu zákona č. 89/2012Sb., a tím spojené změny stanov a dále na akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, problematiku elektromagnetické kompatibility v KL, MPZ, kalibrace v oboru délkových měřidel, tachografy. Proběhne 10.11. a 11.11. 2015 v HOTELu Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

48. konference ČKS

se zaměřením na změny předpisů, akreditaci a autorizaci  metrologických pracovišť, kalibrace měřidel, systémy metrologického zabezpečení, tachografy

 

15.4. a 16.4. 2014 HOTEL Skalský Dvůr  Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

47. konference ČKS

se zaměřením na změny předpisů, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, kalibrace měřidel, systémy metrologického zabezpečení, tachografy

 

6.11. a 7.11. 2013 HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

46. konference ČKS

se zaměřením na změny předpisů, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, kalibrace měřidel, systémy metrologického zabezpečení, tachografy

 

9.4. a 10.4. 2013 HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

45. konference ČKS

se zaměřením na legislativu, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, aktuální dění v metrologii, informace z německé kalibrační služby, kalibrační metody, stanovování nejistot, informace z některých specifických oborů měření a na tachografy

 

23.10. a 24.10. 2012 HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

44. konference ČKS

se zaměřením na legislativu, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, aktuální dění v metrologii, informace o zahraničních metrologických pracovištích, ekonomii metrologických pracovišť, bezpečnost informací, informace z některých specifických oborů měření a na tachografy

 

3.4. a 4.4. 2012 HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

43. konference ČKS

 

se zaměřením na legislativu, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, aktuální dění v metrologii v ČR a zahraničí, informace z oblasti měření geometrických veličin a na tachografy

 

25.10. a 26.10. 2011 HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

42. konference ČKS

se zaměřením na legislativu, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, aktuální dění v metrologii, informace ze zahraničních metrologických pracovišť, informace z některých specifických oborů měření a na tachografy

 

12.4. a 13.4. 2011 HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

41. konference ČKS

se zaměřením na změny předpisů, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, harmonizaci v oblasti teploty, metrologii v oblasti geometrických veličin, tlaku a tachografů

 

19.10. a 20.10. 2010 HOTEL Skalský Dvůr

40. konference ČKS

se zaměřením na změny předpisů, akreditaci kalibračních laboratoří,  informace o akreditaci ze zahraničí a ověřování tachografů

 

20.4. až 21.4. 2010  HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

39. konference ČKS

se zaměřením na změny předpisů, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, systémy metrologického zabezpečení organizací, tachografy

 

21.10. a 22.10. 2009 HOTEL RUSTIKAL Hustopeče u Brna

38. konference ČKS - Aktuální informace z působnosti ÚNMZ

Aktuální  informace  z  působnosti  ÚNMZ

( Ing. A. Šafařík-Pštrosz, ÚNMZ )

38. konference ČKS

se zaměřením na změny předpisů, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, systémy metrologického zabezpečení organizací, tachografy

 

29.4. a 30.4. 2009 HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

37. konference ČKS

s mezinárodní účastí se zaměřením na informace z mezinárodních a tuzemských aktivit v oblasti metrologie a akreditace kalibračních laboratoří, ověřování digitálních tachografů a další

 

22.10. a 23.10. 2008 HOTEL SANTON Přístavní 38, Brno-Bystrc

36. konference ČKS

se zaměřením na  aplikaci normy ČSN EN ISO 10012, informace z mezinárodních  a tuzemských aktivit v oblasti metrologie a akreditace kalibračních laboratoří, ověřování digitálních tachografů a další     

 

22.4. a 23.4. 2008, HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

35. konference ČKS

Ve dnech 31.10. až 1.11. 2007 se uskutečnila v hotelu Santon Přístavní 38, Brno - Bystrc 35. konference Českého kalibračního sdružení se zaměřením na sjednocování a validace kalibračních postupů, problémy s aplikací směrnice MID, informace z mezinárodních a tuzemských aktivit v oblasti metrologie a akreditace kalibračních laboratoří, ověřování digitálních tachografů a další.

33. konference ČKS - záznam

14.11 až 15.11. 2006 se uskutečnila v hotelu Santon v Brně 33. konference Českého kalibračního sdružení se zaměřením na aktuální informace o metrologii a témata s metrologií související

26. konference ČKS

Brno, květen 2003

23. konference ČKS

Brno, prosinec 2001

22. konference ČKS

Štrbské Pleso, říjen 2001

21. konference ČKS

Brno, duben 2001

20. konference ČKS

Brno, listopad 2000