Výstupy z úkolů

Revize kalibračních postupů

elektronických vah s neautomatickou činností

Tabulky v Excelu

pro kalibraci elektronických vah s neautomatickou činností

Metodika zkoušení/kalibrace přístrojů

pro záznam teploty používaných při přepravách hluboce zmrazených potravin

Kalibrace vah AWI

Návrh metodiky pro kalibraci vah s automatickou činností

Návrh metodiky kontrol objemu čepovaných a rozlévaných nápojů

výstup z řešení úkolu Programu rozvoje metrologie

Návod ČKS (ČKS N-2)

stanovení měřících schopností pro pro interně kalibrované etalony

Návod ČKS (ČKS N-1)

kalibrační a měřicí schopnosti kalibrace CMC v oblasti elektrických veličin

Příručka pro uživatele vah

s neautomatickou činností

Návrh pravidel

pro určení rozsahu měření a hodnot CMC v případě použití náhradní zátěže při kalibracích vah s neautomatickou činností

Postup pro kalibraci dávkovacích vah

používaných ve výrobnách betonu

Revize kalibračních postupů

pro váhy s neautomatickou činností s počtem dílků nad 10 000

Revize kalibračních postupů

pro váhy s neautomatickou činností s počtem dílků do 10 000