Upozornění

Vážení členové Českého kalibračního sdružení,

vzhledem k vládou vyhlášenému nouzovému stavu (šíření koronaviru) v České republice, který obsahuje mimo jiné zákaz pořádání veškerých vzdělávacích akcí přesahující počet 30 osob a který má být v platnosti po dobu 30 dnů Vám s politováním sdělujeme, že seminář „Vodoměry a měřidla tepla“, který se měl uskutečnit ve dnech 17. až 18.3.2020 v hotelu Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem se v tomto termínu ruší.

České kalibrační sdružení, z.s. předpokládá přesunutí termínu konání výše uvedeného semináře na co možná nejbližší období po zrušení nouzového stavu. O náhradním termínu konání Vás budeme včas informovat.

Rovněž 60. konference spojená s členskou schůzí spolku se z výše uvedených důvodů neuskuteční v plánovaném termínu 21. a 22. dubna 2020. O náhradním termínu konání 60. konference a členské schůze spolku Vás budeme informovat mailem a na webových stránkách ČKS.

Omlouváme se a věříme, že pochopíte důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedené situaci nás kontaktujte na mail: sekretar@cks-brno.cz nebo tel. 737 366 376.