Pozvánka na seminář „Nejistoty měření“

Vážení přátelé,

vzhledem k nejisté covidové situaci se výbor Českého kalibračního sdružení, z.s. rozhodl zrušit původně ohlášený termín konání semináře „Nejistoty měření.“

Seminář se bude konat ve 2. polovině 2022 opět na hotelu Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem pravděpodobně v měsíci září nebo říjen.

O podrobnostech budete včas informováni.