Pozvánka na 60. konferenci ČKS

Vážení přátelé,

výbor Českého kalibračního sdružení, z.s. si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi spojenou s volbami nového výboru a kontrolní komise a 60. konferenci, která se bude konat tradičně v Hotelu Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem.

60. Konference mimo jiné znamená, že České kalibrační sdružení si připomíná 30. roků své existence, a v rámci programu této konference si připomeneme něco z historie činností sdružení.

Další program jednání konference je orientován na informace z ÚNMZ a ČIA, a samozřejmě z ČMI jsme zajistili několik přednášejících s novými, aktuálními informacemi, které by měly být přínosem pro Vaši činnost.

Z hostujících přednášejících z partnerských organizací na konferenci vystoupí zástupce Kalibračního sdružení Slovenské republiky a zástupce České metrologické společnosti.

             Rovněž sekce tachografy má tradičně velmi zajímavý a přínosný program jednání – zástupci autorizovaných prodejců tachografů a taxametrů seznámí účastníky s novinkami v této oblasti a samozřejmě nebude chybět vystoupení zástupce Policie ČR s informacemi z oblasti vývoje legislativy a silničních kontrol tachografů a dále přednášky pracovníků z Centra dopravního výzkumu a ČMI Brno.