Pozvánky

Pozvánky na semináře, konference

Pozvánka na 55. konferenci ČKS

se zaměřením na akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, tachografů, problematiku elektromagnetické kompatibility v kalibračních laboratoří, specifika metrologie ve zkušebních laboratořích, nové předpisy Euramet, nejistoty měření (doplnění jarního semináře). Speciální součástí konference bude diskuse nad dotazy vznesené k ČIA. Datum konání: 1.11. a 2.11. 2017, Místo konání: HOTEL Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Pozvánka na 54. konferenci ČKS

se zaměřením na komentáře k novým předpisům, zkoušení a ověřování tachografů, kalibrace a ověřování měřidel. 17.5. a 18.5. 2017, HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Seminář Nejistoty měření, kalibrací a zkoušek

28.3. a 29.3. 2017, HOTEL Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Pozvánka na seminář Kalibrace a měření v oboru teplota

11. října 2016, ČEZ, a. s., JE Dukovany 675 50 Dukovany 269, Informační centrum

Pozvánka na 51. konferenci ČKS

se zaměřením na transformaci ČKS na spolek ve smyslu zákona č. 89/2012Sb., a tím spojené změny stanov a dále na akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, problematiku elektromagnetické kompatibility v KL, MPZ, kalibrace v oboru délkových měřidel, tachografy. Proběhne 10.11. a 11.11. 2015 v HOTELu Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Pozvánka na seminář tlaku 31.3.-1.4. 2015

Pozvánka na seminář Kalibrace měřidel tlaku 31.3.-1.4. 2015 ve formátu .doc