Připravujeme

Pozvánky na připravované odborné akce

Seminář z oblasti elektrických veličin 6.2.2018

se zaměřením na revize ISO/IEC17025: 2017, komentář k technickým požadavkům. Kalibrační postupy - vybrané postupy s praktickým předváděním pro kalibrace multimetrů, revizních přístrojů, osciloskopů, teplotní indikátory a simulátory pomocí simulace a měření elektro veličin. 6.2.2018, Jaderná elektrárna Dukovany

( 121 Kilobajtů )