Nejistoty.xlsx

soubor příkladů k přednášce Ing. Honiga k nejistotám měření na 55. konferenci ČKS

Návaznost el. veličin

od primárních etalonů k DMM a kalibrátorům (Ing. Jiří STREIT, Laboratoř primární etalonáže ss a nf el. veličin, ČMI OI Brno)

Kalibrace vah

harmonizovaný kalibrační postup pro elektronické váhy s neautomatickou činností s počtem dílků do 10 000, s počtem dílků nad 10 000, s použitím náhradní zátěže, 31.3. až 1.4. 2010, Hotel Skalní mlýn – Blansko

Kalibrace vah

harmonizovaný kalibrační postup pro elektronické váhy s neautomatickou činností s počtem dílků do 10 000

1.4. až 2.4. 2009 Hotel Skalní Mlýn – Blansko