47. konference ČKS

se zaměřením na změny předpisů, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, kalibrace měřidel, systémy metrologického zabezpečení, tachografy, 6.11. a 7.11. 2013 HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

46. konference ČKS

se zaměřením na změny předpisů, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, kalibrace měřidel, systémy metrologického zabezpečení, tachografy, 9.4. a 10.4. 2013 HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

45. konference ČKS

se zaměřením na legislativu, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, aktuální dění v metrologii, informace z německé kalibrační služby, kalibrační metody, stanovování nejistot, informace z některých specifických oborů měření a na tachografy, 23.10. a 24.10. 2012 HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

44. konference ČKS

se zaměřením na legislativu, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, aktuální dění v metrologii, informace o zahraničních metrologických pracovištích, ekonomii metrologických pracovišť, bezpečnost informací, informace z některých specifických oborů měření a na tachografy, 3.4. a 4.4. 2012 HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

43. konference ČKS

se zaměřením na legislativu, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, aktuální dění v metrologii v ČR a zahraničí, informace z oblasti měření geometrických veličin a na tachografy, 25.10. a 26.10. 2011 HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

42. konference ČKS

se zaměřením na legislativu, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, aktuální dění v metrologii, informace ze zahraničních metrologických pracovišť, informace z některých specifických oborů měření a na tachografy, 12.4. a 13.4. 2011 HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

41. konference ČKS

se zaměřením na změny předpisů, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, harmonizaci v oblasti teploty, metrologii v oblasti geometrických veličin, tlaku a tachografů, 19.10. a 20.10. 2010 HOTEL Skalský Dvůr

40. konference ČKS

se zaměřením na změny předpisů, akreditaci kalibračních laboratoří, informace o akreditaci ze zahraničí a ověřování tachografů, 20.4. až 21.4. 2010 HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

39. konference ČKS

se zaměřením na změny předpisů, akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, systémy metrologického zabezpečení organizací, tachografy, 21.10. a 22.10. 2009 HOTEL RUSTIKAL Hustopeče u Brna