55. konference ČKS

se zaměřením na akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, tachografů, problematiku elektromagnetické kompatibility v kalibračních laboratoří, specifika metrologie ve zkušebních laboratořích, nové předpisy Euramet, nejistoty měření (doplnění jarního semináře). Speciální součástí konference bude diskuse nad dotazy vznesené k ČIA. Datum konání: 1.11. a 2.11. 2017, Místo konání: HOTEL Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

54. konference ČKS

se zaměřením na komentáře k novým předpisům, zkoušení a ověřování tachografů, kalibrace a ověřování měřidel. 17.5. a 18.5. 2017, HOTEL Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

51. konference ČKS

se zaměřením na transformaci ČKS na spolek ve smyslu zákona č. 89/2012Sb., a tím spojené změny stanov a dále na akreditaci a autorizaci metrologických pracovišť, problematiku elektromagnetické kompatibility v KL, MPZ, kalibrace v oboru délkových měřidel, tachografy. Proběhne 10.11. a 11.11. 2015 v HOTELu Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem