Přednášky a dokumenty

Stanovy, přihláška, nezařazené dokumenty

Nejistoty.xlsx

soubor příkladů k přednášce Ing. Honiga k nejistotám měření na 55. konferenci ČKS

Návaznost el. veličin

od primárních etalonů k DMM a kalibrátorům (Ing. Jiří STREIT, Laboratoř primární etalonáže ss a nf el. veličin, ČMI OI Brno)

Ochrana měřidel proti korozi, prezentace

Prezentace ze semináře Ochrana měřidel (2013) - Ochrana měřidel proti korozi, Ing. Peter Stuchlík, CSc., CTex ATI

Pravidla pro uvádění výsledků měření, prezentace

Prezentace ze semináře Měření délky (2013), RNDr. Simona Klenovská ČMI Brno