Ostatní

Nezařazené dokumenty

Příloha 6 - Informace o cenách zkoušek

Příloha k pozvánce na seminář Kalibrace měřidel tlaku 2015

Příloha 4 - Zkušební plán (deformační tlakovměry)

Příloha k pozvánce na seminář Kalibrace měřidel tlaku 2015

Příloha 5 - Zkušební plán (převodníky tlaku)

Příloha k pozvánce na seminář Kalibrace měřidel tlaku 2015

Příloha 3 - Zkušební plán (číslicové tlakoměry)

Příloha k pozvánce na seminář Kalibrace měřidel tlaku 2015

Příloha 2 - Postup pro osvědčování odborné způsobilosti

Příloha k pozvánce na seminář Kalibrace měřidel tlaku 2015

Příloha 1 - Žádost o vydání Osvědčení

Příloha k pozvánce na seminář Kalibrace měřidel tlaku 2015

Kurzy na miru

detailní prezentace

Stanovy ČKS (.pdf)

sken stanov, formát PDF

Přihláška k členství - ČKS Brno

Přihláška k členství - ČKS Brno ve formátu Word (.doc)