Kdo jsme

České kalibrační sdružení je zájmovým sdružením všech zájemců o metrologii. 

Jeho cílem je šíření odborných znalostí a  dát možnosti dalšího  vzdělávání všem zájemcům o správné měření, podnikovým metrologům, manažerům kvality, pracovníkům kalibračních laboratoří i autorizovaných metrologických středisek.

Hlavním cílem sdružení je dvakrát ročně, na jaře a na podzim na odborných konferencích informovat zájemce o problematiku měření, podnikové metrology, pracovníky kalibračních laboratoří a všechny další zájemce o novinkách a nových požadavcích vyplývajících z právních a technických předpisů v referátech, které přednášejí vedoucí pracovníci UNMZ, ČMI a ČIA a umožnit pracovníkům z praxe i osobní a neformální setkání s těmito pracovníky.

Program konferencí je vždy doplněn referáty se zaměřením na problematiku metrologie pro rozšiřování přehledu a informací pro pracovníky, kteří se s měřením setkávají. Na konference jsou zváni hosté ze zahraničí a cílem jejich vystoupení je „porovnávání“ úrovně zajišťování metrologie v jednotlivých oblastech v ČR a zahraničí. 

ČKS pořádá podle potřeby a podle zájmu metrologů z praxe  i další odborné semináře zaměřené na jednotlivá odvětví či obory měření. Tyto semináře bývají doprovázeny výstavkami a prezentací firem vyrábějících a dodávajících metrologický hardware a software a v případech, kdy je to možné, praktickým ukázkami kalibrací.

Sdružení je členem Evropské organizace kalibračních laboratoří Eurocal a má uzavřenu dohodu o spolupráci s Kalibračním sdružením SR v Bratislavě pro koordinaci činnosti, výměnu zkušeností  a společné pořádání akcí v oblasti metrologie.

V rámci Sdružení působí sekce pro tachografy – jejími členy jsou převážně autorizovaná metrologická střediska pro ověřování tachografů, autorizovaných prodejců tachografů a dalších subjektů zabývajících se problematikou autodopravy. Rozsahem své činnosti však tato sekce poskytuje informace nejen k problematice ověřování tachografů, ale např. k bezpečnosti dopravy obecně. V této sekci působí rovněž lektoři se znalostí problematiky silniční dopravy v EU.

České kalibrační sdružení nabízí subjektům se zaměřením na metrologii

  1. Členství ve sdružení na základě stanov Českého kalibračního sdružení se všemi právy a povinnostmi člena ČKS.
  2. Zahrnutí do adresáře k zasílání pozvánek na pořádané akce obecně nebo v určitém oboru. 
  3. Zahrnutí do adresáře vystavovatelů svých produktů na akcích ČKS. 
  4. Zařazení reklamy do sborníku přednášek z konference nebo semináře. 
Přihláška k členství >

Vytisknout E-mail