Eurocal

Čtyři roky nepřetržitého úsilí o založení mezinárodního sdružení kalibračních laboratoří v Evropě, započatého společným vystoupením ČKS a KZSR na konferenci RMO 2008 v Cavtatu a následně pokračujícího řadou dvoustranných i vícestranných jednání na rozličných konferencích a dalších setkáních, kde byli přítomni zástupci kalibračních laboratoří a metrologických organizací, byly úspěšně završeny 23. října 2012, když předsedové Českého kalibračního sdružení (ČKS) Jiří Kazda, Německého kalibračního sdružení (DKD) Peter Ulbig a Kalibračního združenia SR (KZSR) František Drozda oficiálně podepsali dohodu o založení Evropského kalibračního sdružení (dále jen EUROCAL).

EUROCAL si klade za cíl stát se fórem pro koordinaci a harmonizaci spolupráce mezi sdruženími kalibračních laboratoří, především (ale ne výhradně) ze zemí EU. EUROCAL je profesním zájmovým sdružením s hlavním zaměřením na výměnu informací a znalostí mezi národními sdruženími v oblasti kalibrace. Jeho cíle vychází z existujících požadavků na lepší zastoupení kalibračních laboratoří vůči orgánům metrologie nebo akreditace. Obdobně očekává, že i harmonizace lokálních kalibračních postupů zlepší konkurenční postavení kalibračních laboratoří v mezinárodním měřítku. Věříme, že EUROCAL nabídne východisko k řešení těchto a dalších problémů.

Členství v EUROCAL je zdarma a je otevřeno pro všechna národní či regionální sdružení, skupiny, klubu nebo jakékoliv další formy organizací kalibrační laboratoří v rámci Evropy. Vzhledem k zájmu i o individuální členství byla též ustavena technická komise pro individuální členy (TC-IM), která bude koordinovat jejich aktivity a zastupovat je na jednáních orgánů EUROCAL.

Kopie zakládající dohody, jakož i přístupové formuláře EUROCAL, další dokumenty a kontaktní informace jsou k dispozici na Eurocal.eu. Zde lze najít i podrobnější popis procesu, vedoucího k založení EUROCAL.

Vytisknout E-mail